VILKÅR & BETIGNELSER

Utleie

Alminnelige betingelser

Den som bestiller tjenester, betegnes i det følgende som leietaker mens Knallfest, som leverer tjenesten betegnes som utleier.

Maskiner, tilbehør og annet utstyr betegnes som materiell.

Disse leiebetingelser gjelder for alle avtaler om utleie og tjenester som ytes av utleier. Listepris foresetter at eventuelt forbruksmateriell kjøpes av utleier. Videre er det utleiers siste prisliste som gjelder.

Leietaker har det hele og fulle ansvar for transporten.

Reklamasjon på utstyr

Maskiner leveres i rengjort og driftsklar tilstand. Leietaker er forpliktet til straks etter mottak å underrette utleier om feil eller mangler på materiellet. Reklamasjon etter første leiedag, vil ikke bli gitt tilbakevirkende kraft.

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på det leide materiellet, men umiddelbart gi utleier beskjed om det oppstår driftsforstyrrelser. Leietager er erstatningsansvarlig for evt. skader materiellet blir påført ved reparasjonsarbeider i strid med det ovenfor anførte.

Plassering & Bruk

Leietaker må ikke, uten skriftlig avtale med utleier, låne bort, videreutleie eller overdra materiell til 3. part. Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten.

Tilbakelevering

Maskinen leveres innen klokken 15:00 påfølgende dag etter hentedag der hvor den ble hentet med mindre annet er avtalt.

Leietaker plikter alltid å tilbakelevere objektet i samme stand (med unntak av rengjøring) som det ble mottatt, bortsett fra normal slitasje. Eventuelle mangler eller ødelagte deler m.m. belastes leietaker.

Dette kontrolleres av utleier innenfor rimelig tid etter retur, og ved reparasjoner debiteres leietaker disse omkostningene.

Ansvar & Skader

Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på det leide utstyret i leieperioden.

Skader som skyldes feil på utstyret eller det som har med dets bruk å gjøre skal umiddelbart meldes utleier.

Skader på kjele i popcornmaskin som følge av feil forhold i blanding av råvarer eller glemt slått av etter bruk belaster leietaker.

Markedsføring

Vi forbeholder oss rettighetene til å fritt bruke leietakers logo, merkevarenavn og bilder fra arrangementer i markedsføring og som referanse.

Leieavtalens løpetid og opphør

Leien løper fra den dag objektet stilles til leietakers disposisjon. Leieforholdet opphører på det tidspunkt leietaker har returnert utstyret til utleiers plass.

Leie beregnes normalt pr dag innenfor leieperioden. Utleier er berettiget til leie uansett om leieobjektet benyttes eller ikke.

Leietaker kan ikke påregne å leie materiellet utover den avtalte leieperiode. Ved tilbakelevering etter avtalt tidspunkt påløper 750,- i gebyr.

Markedsføring

Vi forbeholder oss rettighetene til å fritt bruke leietakers logo, merkevarenavn og bilder fra arrangementer i markedsføring og som referanse.

Avbestilling

Leietaker må melde avbestilling senest 72 timer før avtalt hentedato. Ved uavhentet maskin uten gyldig avbestilling faktureres leieprisen for utstyr som er reservert.

Produkter

Popcornpakken leveres med mais, kokosfett, popcornsalt, og 0,7l beger til avtalte serveringer. Vi rengjør maskinen uten ekstra kostnad. Alle våre maskiner er meget enkele i bruk, er utstyrt med varme og innvending belysning, og har en kapasitet på 100l i timen.

Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss